An Idirbhliain 
Féilire

Mí na Nollaig

6ú Cóisir na Seanóirí

7ú : Cúrsa Réiteoirecht ar líne le Connacht CLG

8ú: Ullmhú Mioncomhlachtaí

9ú:Cruinniú tuismitheoirí 6Bl.

10ú Rang Ficheall

11ú ;Cúrsa Idirbhliain Ready Steady Coach

15ú Rás Bóthair 5km

22ú Trath na gCeist

Mí Eanair

7ú Ficheall agus Comórtas Ranga

12ú Cúrsa  Bainistiú Capaill 

Cúrsa Dramaíocht Dáta le socrú
Comhgháirdeachas mór ó chroí le gach scoláire Idirbhliana as 170 béile a thabhairt d’aosach an cheantair inné. Is mór an éacht é, cinnte. Ár mbuíochas le Máire Ní Dhomhnaill agus Pauline Uí Mhurchú as ucht na scoláirí a spreagadh agus a ullmhnú don ocáid seo.